Hurtownia artykułów
Motoryzacyjnych

Klauzula informacyjna

W dniu 25 maja 2018 wchodzi  w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

 

1.       Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych jest Firma MOTORPOL Sławomir Falkowski , ul. Traugutta 2, 59-300 Lubin, NIP: 692-100-49-58 dalej zwana „MOTORPOL”

Dane kontaktowe MOTORPOL : adres email: info@motorpol.com.pl  lub listownie na adres MOTORPOL.

2.       MOTORPOL będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

- sprzedaży produktów oferowanych przez MOTORPOL –  wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b

- świadczenie usługi prowadzenia konta klienta w KATALOGU MOTORPOL – podstawa prawna: wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

- udostępniania KATALOGU MOTORPOL w celu sprzedaży produktów oferowanych przez MOTORPOL

-w celu przygotowywania wstępnych ofert handlowych

- w przypadku rozpatrywania reklamacji oraz jeśli zaistnieją w przypadku dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3.       Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

4.       Rodzaj danych: Nazwa firmy, Nazwisko i Imię kontrahenta, dane kontaktowe (adres, nr telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej), NIP. 

5.       Państwa dane przechowywane będą przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

6.       Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą byc podmioty:

-  wspierające nas w zakresie zarządzania narzędziami informatycznymi,

- księgowe,

- świadczące usługi kurierskie,

- windykacyjne,

- świadczące usługi marketingowe,

Na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących MOTORPOL i w stosunku do niego.   

7.       Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

8.       W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych osobowych.

9.       Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

 

 

Części zamienne: